Kurs java dla początkujących - #8 Stream'y i lambdy

Kurs Java dla początkujących – #8 Stream i lambda w Javie

Witam Cię w ósmej części kursu. Będzie ona opowiadać o zagadnieniach związanych z programowaniem funkcyjnym. Dowiesz się co to są wyrażenia lambda w Javie i dlaczego warto ich używać. Kolejnym zagadnieniem w tym odcinku kursu będą streamy w Javie, które bezpośrednio łączą się z lambdami. Na koniec przedstawię kilka praktycznych przykładów, jak lambdy mogą pomóc Ci w codziennym programowaniu.

Czytaj więcej

Kurs java dla początkujących - #7 Dziedziczenie, Polimorfizm, Interfejsy

Kurs Java dla początkujących – #7 Dziedziczenie, Polimorfizm, Interfejsy

W tej części zajmiemy się podstawowymi zagadnieniami programowani obiektowego, takimi jak: dziedziczenie, polimorfizm czy enkapsulacja i tym wszystkim, co się z nimi wiąże. Są to bardzo przydatne elementy, które stosowane z rozwagą mogą znacznie poprawić organizację twojego kodu. Opiszę tutaj także, do czego służą interfejsy i jak organizować swój kod w pakiety.

Czytaj więcej

Kurs java dla początkujących - #2 Klasy i Obiekty

Kurs Java dla początkujących – #2 Klasy i Obiekty

Witam Cię w drugiej części kursu programowania w języku Java. Dzisiaj zajmiemy się tematem obiektowości języka Java. Czyli czymś, co jest jego esencją. Java jest językiem obiektowym, tzn. że „wszystkie” byty, które występują w tym języku są obiektami. Prawie wszystkie, bo poznałeś już w pierwszej części metody statyczne, które mogą istnieć bez obiektów. Ale generalną zasadą jest to, że Java jest językiem obiektowy. Co to, tak naprawdę, znaczy najlepiej będzie zrozumieć na przykładzie.

Czytaj więcej