Kurs java dla początkujących - #8 Stream'y i lambdy

Kurs Java dla początkujących – #8 Stream i lambda w Javie

Witam Cię w ósmej części kursu. Będzie ona opowiadać o zagadnieniach związanych z programowaniem funkcyjnym. Dowiesz się co to są wyrażenia lambda w Javie i dlaczego warto ich używać. Kolejnym zagadnieniem w tym odcinku kursu będą streamy w Javie, które bezpośrednio łączą się z lambdami. Na koniec przedstawię kilka praktycznych przykładów, jak lambdy mogą pomóc Ci w codziennym programowaniu.

Czytaj więcej